Scroll to top

II Warsztaty projektu TRMS, 23 października 2010 r. w Szczecinie

W ramach prac nad koncepcją Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, 23 października 2010 r. odbyły się warsztaty poświęcone gospodarce morskiej. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni prelegenci, członkowie wspólnego Komitetu oraz pracownicy zespołu RBGPWZ.

W podsumowaniu spotkania stwierdzono, że podejmowane są starania, aby zidentyfikować zagrożenia dla rozwoju gospodarki morskiej w Szczecinie. Zagrożeniem jest brak odpowiedniej infrastruktury i konkurencja portów niemieckich.

Port zewnętrzny w Świnoujściu daje ogromne możliwości rozwoju, ale bez odpowiednich inwestycji nie jest to możliwe. Otwartym pozostaje pytanie, czy tunel pod Świną powinien mieć nitkę kolejową? W zakresie przemysłu stoczniowego ważne jest znalezienie nowej formuły jego funkcjonowania. Powinno sprzedawać się nie produkcję statków, ale wiedzę.

Sukcesem jest to, że takie projekty jak droga wodna Berlin-Szczecin-Bałtyk znajdują zrozumienie. Priorytety z referowanego programu „Strategia rozwoju gospodarki morskiej w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015” w zakresie przestrzennym zostaną wykorzystane w pracach nad TRMS.

Załączniki:

Program spotkania – wersja pdf

Protokół z II warsztatów TRMS „Gospodarka morska” – wersja pdf