Scroll to top

Warsztaty wojewódzkie w ramach prac nad projektem IPPON,
27 czerwca 2012 r. Zielona Góra

Kolejne warsztaty w ramach prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec IPPON odbyły się 27 czerwca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Warsztaty poświęcone były zagadnieniom związanym z rzeką Odrą oraz wielokierunkowej współpracy transgranicznej i planowaniu przestrzennemu pod kątem powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych podzielonych rzeką i granicą państw.

Załącznik:

Ramowy Program warsztatów