Scroll to top

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Pragniemy poinformować, że w dniu 16 października 2012 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1690/12 o przyjęciu Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego.

Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 30 marca 2012 r., rozpoczęto prace nad okresową oceną Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego przyjętego uchwałą nr XLV/530/10Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 roku.

W przyjętym dokumencie opisano stan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego uwzgledniający zmiany jakie zaszły w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przeprowadzono analizę aktualności zapisanych w planie kierunków zagospodarowania przestrzennego, informację i ocenę realizacji inwestycji celu publicznego. W części końcowej zawarto wnioski dotyczące m.in. aktualności Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego i rekomendacje odnośnie dalszego postępowania.

Załącznik:

Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego przyjętego uchwałą nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r.