Scroll to top

Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

Pragniemy poinformować, że w dniu 30 października 2012 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął Uchwałę nr XIX/257/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie art. 39 ust 1 i 2 w związku z art. 42 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego” Zarząd Województwa dokonał przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracował Raport o stanie zagospodarowania województwa zachodniopomorskiego wraz z przeglądem zmian oraz sporządził Ocenę realizacji inwestycji celu publicznego, która uzyskała pozytywna opinię Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Załącznik:

Uchwała nr XIX/257/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 października 2012 roku