Scroll to top

Obwieszczenie Marszałka Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

Pragniemy poinformować o upublicznieniu obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętego uchwałą Nr XXXII/334/02 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 60, poz 1357) zmienionego uchwałą Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 136, poz. 2708).

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

Załącznik:

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego