Scroll to top

Broszura stanowi krótki dokument o charakterze informacyjnym, w zakresie wypracowania najważniejszych kierunków rozwoju polityki przestrzennej dla obszaru pogranicza Polski i Niemiec – sformułowania priorytetów polityki, określenia instrumentów jej realizacji oraz zasad współpracy na rzecz poprawy spójności przestrzennej obszaru.