Scroll to top

Broszura podsumowuje polsko-niemieckie warsztaty, których celem była wymiana informacji i doświadczeń, w zakresie dostosowania polityki przestrzennej do zmian demograficznych. W trakcie warsztatów zaprezentowano min. aktualną sytuacje demograficzną i strategię dopasowania się do tych zmian, szczególnie w zakresie dostępności do usług publicznych.