Scroll to top

Warsztaty konsultacyjne dotyczące zintegrowanej strategii rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej w dniu 16 września 2014 r. w Tarnowie

Spotkanie w Tarnowie, w gminie Łobez, miało na celu konsultację „Założeń do zintegrowanej strategii rozwoju CSF WZ”. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele władz samorządowych z obszaru CSF, reprezentant władz Urzędu Marszałkowskiego, ekspert zewnętrzny oraz zespół RBGPWZ pod kierunkiem Dyrektora Stanisława Dendewicza. Reprezentację Urzędu Marszałkowskiego stanowiła przedstawicielka Centrum Obsługi Inwestycji, Pani Małgorzata Saar, natomiast ekspertem zewnętrznym był prof. Roman Galar.

Podczas spotkania poruszono wiele kwestii, takich jak rola związku planowania przestrzennego z planowaniem strategicznym oraz partnerstwa miejsko-wiejskie w kontekście projektu URMA. Podkreślono szansę jaką jest zintegrowanie obszarów CSF ze sobą, w celu wzmocnienia jej pozycji w skali województwa.

Gospodarczą szansą rozwoju dla CSF jest turystyka – wraz z zintegrowaną ofertą dla całego obszaru, nastawioną na konkretnego odbiorcę. Podkreślono, że obszar CSF nie jest w stanie konkurować z dużymi kurortami turystycznymi, ma jednak szansę przyciągnąć grupę klientów zainteresowanych ciszą, naturą i wypoczynkiem rodzinnym. Władze samorządowe oraz przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne powinni nastawić się na specjalizację swojej oferty.

Należy przy tym pamiętać, że zwiększenie atrakcyjności turystycznej prowadzi do przekroczenia pewnej masy krytycznej – obszar stanie się nasycony usługami i osobami z nich korzystającymi, przez co straci to, co jest w tej chwili jego atutem. Ogromną rolę ma zatem planowanie przestrzenne – zapobieżenie inwazji typowych atrakcji turystycznych, handlowych itp. Tezy w strategii powinny zawierać nie tylko zalecenia, ale i ograniczenia.

Podczas konsultacji prof. Roman Galar zaproponował, aby Centralną Strefę Funkcjonalną nazwać „Krainą Czarnego Bzu”. Czarny bez stanowi bowiem atut CSF, a jego liczne występowanie w tym obszarze może przyczynić się do wypromowania regionu i zwiększenia jego atrakcyjności inwestycyjnej.

Opracowanie działania strategicznego (dokumentu strategii) jest niezbędne do podjęcia działań długofalowych – wykraczających poza teraźniejszość. Do opracowania strategii i realizowania konkretnych działań niezbędna jest wizja, samo planowanie strategiczne powinno obejmować perspektywę jednego pokolenia. Jednocześnie strategia musi być realna ekonomicznie i wzmacniać tożsamość mieszkańców – czyli uświadamiać świadomy wybór miejsca do życia. Perspektywa rozwoju zawarta w dokumencie powinna zawierać wskazówki do rozwoju jakościowego, a nie ilościowego.