Scroll to top

Spotkanie zespołu z ekspertem Marcinem Hyłą

W dniu 23 marca 2015 r. nasz zespół wraz z Pełnomocnikiem Marszałka ds. komunikacji rowerowej Wandą Nowotarską spotkał się z Marcinem Hyłą, specjalistą od infrastruktury rowerowej, prezesem organizacji Miasta dla Rowerów. Podczas warsztatów ekspert przedstawił cztery prezentacje, które stały się również przedmiotem dyskusji:

1. Zrozumieć rowerzystę: podstawy projektowania systemów rowerowych.
2. Metodologia projektowania systemów rowerowych.
3. Dobre i złe praktyki.
4. Przykłady z Czech, Słowacji i Austrii.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja na temat projektowanych tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim, możliwości ich realizacji oraz uwarunkowań związanych z istniejącą infrastrukturą, ukształtowaniem terenu, planami i strategiami oraz atrakcyjnością danych terenów. Ważne miejsce w dyskusji zajęła kolej i dworce, które są „protezą” dla ruchu rowerowego. Ekspert zwrócił nam również uwagę na konieczność brania pod uwagę połączenia tras z sąsiednimi województwami i Niemcami.