Scroll to top

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS, 25 marca 2015 r.
w Szczecinie

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej odbyło się w Szczecinie w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Głównymi celami spotkania była wymiana informacji odnośnie opiniowania raportu z I etapu prac nad Koncepcją, omówienie stanu przygotowań do konferencji, omówienie możliwości przystąpienia TRMS do stowarzyszenia Initiativkreis Metropolitalne Grenzregionen (IMeG) oraz określenie celów współpracy od maja 2015 r.

Zasygnalizowano konieczność przeglądu uwarunkowań dotyczących projektu. Jako formę zaproponowano formułę analizy wyjściowej (ang. inventory) wypróbowaną przy projekcie URMA, w której zgromadzono i podsumowano informacje dotyczące partnerów projektu, powiązań między nimi oraz ram prawnych opracowania, zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i europejskim. Ustalono, że drugiego dnia konferencji konieczne będzie zaprezentowanie założeń związanych z EUWT oraz praktycznego funkcjonowania takiej struktury.

Na koniec ustalono, że kolejne posiedzenie Grupy Sterującej odbędzie się w Schwerinie w dniu 8 czerwca 2015 r.