Scroll to top

Pierwsze spotkanie robocze z wykonawcami koncepcji turystyki rowerowej na terenie SOM

W związku z realizacją projektu „Program funkcjonalno-użytkowy zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, realizowanego ze środków RPOWZ, istnieje potrzeba ujednolicenia projektu z „Koncepcją sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”.

Wykonawcy koncepcji dla SSOM przedstawili metodologię swojego opracowania oraz stan zaawansowania prac. Zapowiedzieli planowane spotkania z gminami SOM, na które pracownicy RBGP WZ również zostali zaproszeni. Koncepcja tworzona przez RBGPWZ ma charakter turystyczny, a koncepcja SOM jest bardziej szczegółowa, ponieważ dotyczy również aspektu społeczno-gospodarczego SOM i powstanie dużo wcześniej. Od wyznaczenia głównych szlaków dla całego województwa jednak wszystko zależy. Z kolei koncepcja rowerowa Szczecina jest już gotowa, jednak ma charakter utylitarny a nie turystyczny. Aby koncepcje były jednolite należy uzgodnić definiowane pojęcia w zakresie czym jest droga, ścieżka, szlak rowerowy.

Przedstawiciele SSOM poprosił RBGPWZ o mapy z wyznaczonymi korytarzami, które po uzgodnieniach zostaną przekazane. Specjaliści z instytutu IPS przekażą z kolei swoje dane z inwentaryzacji. Czekamy na efekty spotkań z gminami i będziemy wymieniać się informacjami na bieżąco.