Scroll to top

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS, 8 czerwca 2015 r.
w Schwerinie

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej dotyczyło dwóch zagadnień. Pierwszym było posiedzenie polsko-niemieckiej Grupy Sterującej, działającej w ramach projektu TRMS, na którym omówione zostały zagadnienia związane z przygotowaniem i wydrukiem Raportu z I etapu prac nad projektem. Poinformowano o planach związanych z prezentacją projektu podczas Konferencji METREX oraz ustalono dalsze postępowanie w sprawie Porozumienia o dalszej współpracy.

Drugim zagadnieniem była nowa, wspólna inicjatywa „Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa planistyczna”. Dyskutowano na temat wspólnej aplikacji do projektu realizowanego w ramach programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.