Scroll to top

Raport jest wynikiem polsko-niemieckiej współpracy nad wspólną wizją rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, która ma na celu zwiększenie atrakcyjności i potencjału obszaru. Dokument przedstawia główne wyzwania dla Regionu Transgranicznego, a także wskazuje obszary działań oraz etapy wdrażania i kontynuacji rozwoju koncepcji.

TRMS
Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Koncepcja Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oparta jest o zdiagnozowany, stały wzrost wpływu oddziaływania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego nie tylko na otaczające go gminy leżące po polskiej stornie granicy, ale również na obszar transgranicznych gmin niemieckich. Proces ten wciąż narasta, zarówno poprzez procesy gwałtownej migracji jak i poprzez wzrost szeregu powiązań funkcjonalnych i przestrzennych. Tendencja ta, może wpłynąć w nieodległej perspektywie do powstanie na tym obszarze regionu metropolitalnego.

TRMS
Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina

Koncepcja Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina oparta jest o zdiagnozowany, stały wzrost wpływu oddziaływania Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego nie tylko na otaczające go gminy leżące po polskiej stornie granicy, ale również na obszar transgranicznych gmin niemieckich. Proces ten wciąż narasta, zarówno poprzez procesy gwałtownej migracji jak i poprzez wzrost szeregu powiązań funkcjonalnych i przestrzennych. Tendencja ta, może wpłynąć w nieodległej perspektywie do powstanie na tym obszarze regionu metropolitalnego.