Scroll to top

Kolejne przejazdy - trasa wzdłuż Zalewu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Kontynuujemy serię inwentaryzacyjnych przejazdów rowerowych, które maja na celu sprawdzenie stanu nawierzchni, przejezdności i możliwości wykorzystania dróg publicznych, leśnych i innych na potrzeby projektowanych Koncepcji Sieci Tras Rowerowych. Na podstawie zebranych informacji oraz zdjęć powstanie interaktywna mapa przedstawiająca przebieg planowanych tras z zaznaczeniem zainwentaryzowanych nawierzchni.
Przedstawiciele naszego zespołu przejechali trasę wzdłuż Zalewu na odcinku Święta – Stepnica oraz trasę wzdłuż Zalewu Szczecińskiego na odcinku Wolin – Stepnica.