Scroll to top

Przejazdy na trasie Trzcińsko-Zdrój - Barlinek w dniu 8 lipca 2015 r.

Kontynuujemy serię inwentaryzacyjnych przejazdów rowerowych, które maja na celu sprawdzenie stanu nawierzchni, przejezdności i możliwości wykorzystania dróg publicznych, leśnych i innych na potrzeby projektowanych Koncepcji Sieci Tras Rowerowych. Na podstawie zebranych informacji oraz zdjęć powstanie interaktywna mapa przedstawiająca przebieg planowanych tras z zaznaczeniem zainwentaryzowanych nawierzchni.

Przedstawiciele naszego zespołu przejechali odcinki wariantowe na trasie pojeziernej Trzcińsko-Zdrój – Barlinek.