Scroll to top

Konferencja prasowa w dniu 23 lipca 2015 r.

W konferencji prasowej uczestniczył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Przedstawił on dziennikarzom ideę i główne cele projektu oraz przebieg głównych korytarzy. Pani Wanda Nowotarska uszczegółowiła te informacje założeniami dla projektowanych tras.

Zawartość, działanie i możliwości mapy interaktywnej zaprezentowała Pani Milena Nowotarska – członek zespołu projektowego Regionalnego Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

W trakcie konferencji zaprezentowano także film promocyjny zmontowany z elementów filmów kręconych podczas przejazdów rowerowych. Efektem konferencji prasowej był szereg artykułów w prasie lokalnej oraz Internecie.