Scroll to top

Jesienna Konferencja METREX Pomorze Zachodnie „Metropolia dla ludzi, ludzie dla metropolii” w dniach 10-11 września 2015 r.

W dniach 10-11 września 2015 r. odbyła się w Szczecinie Jesienna Konferencja Stowarzyszenia METREX pod hasłem „Metropolia dla ludzi, ludzie dla metropolii”. Została ona zorganizowana przez Województwo Zachodniopomorskie – Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, przy wsparciu ze strony Stowarzyszenia METREX, a także Miast Szczecin i Świnoujście.

METREX to Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych, której celem jest wspieranie wymiany informacji naukowych, wiedzy i doświadczeń w dziedzinie planowania przestrzennego i rozwoju na poziomie regionalnym i europejskim, a także umożliwienie kontaktów między miastami i regionami członkowskimi. Organizacja obecnie zrzesza blisko 50 głównych obszarów metropolitalnych z Europy i nie tylko. Corocznie odbywają się dwie konferencje – jesienna i wiosenna, w trakcie których oprócz interesujących wykładów ekspertów i planistów z całego świata, mają miejsca spotkania tematycznych grup roboczych, poświęcone konkretnym projektom i inicjatywom.

Podczas jesiennej konferencji w Szczecinie pierwszy dzień – 10 września – poświęcony był zagadnieniom dotyczącym bezpośrednio specyfiki naszego regionu, a zwłaszcza Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Omówione zostały perspektywy rozwoju portów Szczecin i Świnoujście, a także wybranych obszarów funkcjonalnych województwa zachodniopomorskiego. Nie zabrakło odniesień do współpracy polsko – niemieckiej na pograniczu i wspólnych inicjatyw. Przedstawione zostały również rezultaty projektu URMA – „Partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitalnych”, który został zainicjowany w 2011 r. przez jedną z grup roboczych działających w ramach Stowarzyszenia METREX.

Po wykładach i prezentacjach goście mieli możliwość uczestniczenia w wycieczkach studialnych, wśród których znalazły się: zwiedzanie terenów Łasztowni, zwiedzanie terenów portowych i centrum Szczecina, rejs statkiem pod hasłem „Kulturowe i naturalne otoczenie Szczecina widziane z perspektywy wody”.

Drugiego dnia zostały zorganizowane trzy zasadnicze bloki tematyczne: cykl wykładów ekspertów z dziedziny socjologii, urbanistyki i ekonomii, panele tematyczne w interaktywnej formule „World Cafe” oraz panel z udziałem gospodarzy miast: Bilbao, Tallin, Helsinki, Gdynia, Szczecin i Świnoujście.

Pośród poruszanych tematów znalazły się między innymi zagadnienia związane ze społecznymi aspektami metropolii i ich wpływem na kształtowanie przestrzeni oraz procesy gospodarcze.

Załącznik:

Program jesiennej Konferencji METREX Pomorze Zachodnie Szczecin – Świnoujście