Scroll to top

Spotkanie warsztatowe w Helsinkach

W dniach 28-29 października 2015 r. w Helsinkach odbyło się spotkanie warsztatowe poświęcone koncepcji tworzenia inteligentnych miast. W ramach warsztatów pracownicy RBGPWZ spotkali się z Maiją Bergström przedstawicielką organizacji Forum Virium i koordynatorką projektu Smart City Kalasatama, która scharakteryzowała działalność organizacji i przedstawiła główną ideę projektu.

Założona w 2006 r. organizacja Forum Virium Helsinki współpracuje z firmami, jednostkami miasta i mieszkańcami w zakresie zwiększania dostępu do otwartych danych publicznych i propagowania rozwoju miasta w szerokim zakresie innowacji (Smart City, energia i środowisko, podnoszenie jakości usług, innowacje, zwiększanie świadomości mieszkańców). Powyższe działania mają na celu rozwijanie inteligentnych usług miejskich, polepszanie jakości życia mieszkańców oraz tworzenie nowych możliwości biznesowych. Innowacyjne projekty z różnych dziedzin realizowane są min. w utworzonej na byłym obszarze portowym dzielnicy Kalasatama, uznanej za modelowy wzór Smart City. Projekty tu realizowane, powstają we współpracy z jej mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami, przy zachowaniu podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju.

Drugiego dnia wizyty architekt Douglas Gordon, przedstawiciel Miasta Helsinki, zaprezentował obecnie realizowane w mieście projekty takie jak: Green Quarters, inteligentna gospodarka odpadami, inteligentne systemy energetyczne i obszary wyłączone z ruchu samochodowego. Spotkanie zakończyło się wizytą studyjną, podczas której uczestnicy mieli możliwość zwiedzić dzielnice Kalasatama, Arabia Waterfront i port West Harbour.