Scroll to top

Spotkanie dotyczące audytu krajobrazowego, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie

Spotkanie w siedzibie Ministerstwa Środowiska dotyczyło ostatniej możliwości wprowadzania uwag bezpośrednio do projektu rozporządzenia ws sporządzania audytów krajobrazowych. Kolejne wnioski będą rozpatrywane dopiero w trakcie procedury konsultacji społecznych. Przedstawicielka Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawiła zebranym nowy projekt oraz wyszczególniła różnice w odniesieniu do wcześniejszych wersji.

W dalszej części spotkania została przedstawiona zebranym odpowiedź GDOŚ na uwagi przedłożone przez Konwent Marszałków – żadna z wniesionych uwag nie została uwzględniona. Wiele kontrowersji wśród zebranych wzbudził fakt nieuwzględniania wniosku o wydłużenie czasu na sporządzenie audytu, z uwagi na ciągły brak przedmiotowego rozporządzenia i wytycznych. Zdaniem GDOŚ większość wojewodów nie wyraża zaniepokojenia tym faktem.

Punktem spornym pozostało zagadnienie szczegółowości analiz niezbędnych do określania krajobrazów Polski. Dyskusja nie zadowoliła żadnej ze stron i pozostawił uczestników z większą ilością pytań i zastrzeżeń, niż odpowiedzi.