Scroll to top

Spotkanie robocze projektu Wizja 2030 w Poznaniu

W dniach 27-28 czerwca 2016 r. przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie uczestniczyli w spotkaniu koordynatorów projektu WIZJA 2030 („Zukunftkonzept 2030”) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Spotkanie dotyczyło omówienia zawartości merytorycznej dokumentu zarówno w zakresie części tekstowej (dyskusja nad ostateczną formą zapisów), jak i w części graficznej (ustalenie ostatecznej formy i zawartości obrazu kartograficznego).

Ustalono również dalszy harmonogram prac, terminarz spotkań oraz wstępną datę upublicznienia i zaopiniowania projektu.