Scroll to top

I międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE,
27 – 30 czerwca 2016 r. we Wschodnim Tyrolu

Spotkanie inaugurujące projekt LAST MILE odbyło się 27 czerwca w Wiedniu, w siedzibie Agencji ds. Środowiska Austrii, która jest liderem projektu. Spotkanie poświęcone było omówieniu najważniejszych kwestii odnoszących się do polityk regionalnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz elastycznych systemów transportowych.

W kolejnych dniach odbyły się wizyty studialne, podczas których partnerzy projektu i ich interesariusze mieli możliwość zapoznania się z kilkoma interesującymi przykładami dobrych praktyk min. Alpejską Perłą Werfenweng, która oferuje turystom różnorodne systemy transportowe służące zarówno celom wypoczynkowym, jak i użytkowym oraz system współdzielonych taksówek na żądanie DefMobil funkcjonujący w dolinie Defereggen i wypożyczalnię samochodów elektrycznych Flugs.

Trzydniowe spotkanie projektowe zakończył panel warsztatowy w formule world cafe, w ramach którego skupiono się na możliwościach udoskonalenia wdrażanych we Wschodnim Tyrolu systemów transportu na żądanie i sesja podsumowująca.

W pierwszej kolejności projekt LAST MILE skupia się na przeanalizowaniu uwarunkowań regionalnych, w celu identyfikacji barier i możliwości wdrażania elastycznych rozwiązań mobilności, aktualnych systemów transportu publicznego i elastycznego oraz najlepszych praktyk, z którymi partnerzy projektu mogą zapoznać się w ramach międzyregionalnej wymiany doświadczeń.