Scroll to top

II międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE,
17 – 20 października 2016 r. w Katalonii

Podczas drugiego spotkania projektowego w Barcelonie, w dniach 17 – 20 października, podsumowano dotychczasowy rezultat prac nad projektem w ramach semestru pierwszego. Program spotkania obejmował także wizyty studialne, dające możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem elastycznych rozwiązań transportowych w zakresie zrównoważonej mobilności oraz warsztaty w formule world cafe, których tematem była analiza możliwości wdrażania transportu elastycznego w Katalonii w porównaniu z innymi regionami partnerskimi.

W ramach dobrych praktyk zaprezentowano min. system współdzielonych taksówek „na żądanie”, zapewniający zarówno turystom, jak i mieszkańcom transport pomiędzy wioskami położnymi w dolinie Boí a obszarem Parku Narodowego Estany de Sant Maurici, pociąg z przystankami „na żądanie” kursujący pomiędzy miejscowościami Lleida i La Pobla de Segur, który pomimo dodatkowych przystanków (na żądanie) kursuje punktualnie, a jego rozkład jazdy jest tak samo atrakcyjny dla mieszkańców, jak i dla turystów oraz kolejkę linową w dolinie La Vall Fosca, która została uruchomiona na potrzeby obsługi pracowników tamtejszego producenta energii elektrycznej, jednak w sezonie letnim jest ona sporym udogodnieniem dla turystów.

Dzięki wizycie studialnej w Katalonii, partnerzy projektu wraz z interesariuszami, zdobyli wiele cennych doświadczeń w zakresie elastycznych systemów transportowych. Wiedza, zdobyta podczas warsztatów wewnętrznych oraz spotkań roboczych, stała się dodatkowym wsparciem i zachętą do ścisłej współpracy nad projektem.