Scroll to top

III międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE,
6 – 9 marca 2017 r. w Warnie

W ramach trzeciego międzynarodowego spotkania projektowego w Warnie, skupiono się na zagadnieniach dotyczących transportu łączonego oraz innowacyjnych technologiach i inteligentnej infrastrukturze w kontekście mobilności sezonowej na obszarach turystycznych.

W ramach dobrych praktyk zaprezentowano sezonową linię autobusu 209 z Warny do znanego kurortu Złote Piaski oraz elastyczne usługi transportowe oferowane turystom w sezonie letnim w formie elektrycznych minibusów i dorożek konnych. Tematem panelu warsztatowego była min. możliwość wdrażania pojazdów autonomicznych jako rozwiązań ostatniej mili. Dyskusje potwierdziły, że koncepcja transportu łączonego z innowacyjnymi technologiami nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać problemu ostatniej mili. Potrzebne są dodatkowe środki w zakresie usług związanych z mobilnością i informacją.

Dodatkowo jednym z elementów programu wizyty było przedstawienie wyników analiz regionalnych, przygotowywanych przez każdego z partnerów projektu: „Krajowych oraz lokalnych uwarunkowań i barier dla rozwoju systemów transportu elastycznego” oraz „Aktualnych uwarunkowań odnośnie regionalnych systemów transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu elastycznego”.