Scroll to top

Konferencja „Nauka dla ochrony i kształtowania krajobrazu” - VI konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce, 5 października 2017 r.

Zakres tematyczny konferencji nawiązywał do najbliższych wyzwań jakie czekają zarządy województw, czyli opracowania audytów krajobrazowych. Podczas wydarzenia podjęto kwestie najbardziej problematyczne, jak wytyczanie granic krajobrazu, rejestracja zmian zachodzących w krajobrazie czy badania tożsamości krajobrazowej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych szczebla wojewódzkiego, jak również instytucji naukowych oraz społecznych.

Celem konferencji, w nawiązaniu do tegorocznego hasła Dnia Krajobrazu: Nauka o krajobrazie, jest promowanie ostatnich osiągnięć naukowych w zakresie badań dotyczących krajobrazu oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania w planowaniu i ochronie krajobrazu.

Podczas tegorocznej konferencji kontynuowana była rozpoczęta kilka lat temu dyskusja dotycząca wdrażania EKK, która przysłużyła się znalezieniu wspólnych rozwiązań i uregulowaniu wielu kwestii w zakresie gospodarowania krajobrazem. Wypracowanie wspólnego podejścia do krajobrazu przyczyniło się do usprawnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a instytucjami rządowymi i samorządowymi, co umożliwi właściwe zarządzanie krajobrazem na wszystkich poziomach.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych szczebla wojewódzkiego, jak również instytucji naukowych oraz społecznych.

Załączniki:

Program konferencji