Scroll to top

VIII edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnięta!

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia laureatów tegorocznego Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego” zrealizowaną w roku 2016. Skład Komisji Konkursowej w Obradach, w dniu 26 czerwca 2017 r.:

  1. Przewodniczący Komisji Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
  2. Członek – Leszek Jastrzębski – p.o. Dyrektora RBGPWZ w Szczecinie
  3. Członek – Małgorzata Oyarce Yuzzelli – Główny projektant RBGPWZ w Szczecinie
  4. Członek – Adam Zwoliński – Przewodniczący WKUA
  5. Członek – Helena Freino – Członek WKUA
  6. Członek – Iwona Klimek- Łukaszewska – Członek WKUA

W tym roku do konkursu zgłoszono sześć przedsięwzięć spełniających wymogi formalne regulaminu konkursu.

I Nagrodę Komisja przyznała Gminie Miasto Koszalin za realizację przedsięwzięcia pn. „Wodna Dolina – zagospodarowanie nabrzeża zbiornika retencyjnego na rzece Dzierżęcinka w Koszalinie”.

Wyróżnienie otrzymała Gmina Drawsko Pomorskie za realizację przedsięwzięcia „Sport i rekreacja nad rzeką Drawą”.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 14 września 2017 r. w Sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Laureaci VIII edycji konkursu:

I Nagroda za realizację przedsięwzięcia: „Wodna Dolina – zagospodarowanie nabrzeża zbiornika retencyjnego na rzece Dzierżęcinka w Koszalinie”
Gmina: Miasto Koszalin

Uzasadnienie:
Zrealizowanie bogatego programu funkcjonalnego przy zachowaniu umiaru w doborze zastosowanych rozwiązań przestrzennych i materiałów. Szczególnie należy podkreślić harmonijne wkomponowanie całego założenia w quasi naturalny krajobraz otaczający zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince: uniknięcie „przeładowania” wprowadzonych elementów zagospodarowania i równoważenie ilości infrastruktury rekreacyjnej z terenami zieleni i enklawami otwartego krajobrazu.

Udało się stworzyć witalną przestrzeń miejską służącą aktywnemu wypoczynkowi i dedykowaną użytkownikom w różnym wieku oraz o różnych upodobaniach. Całe przedsięwzięcie zasługuje na promocję jako modelowe działanie w publicznej przestrzeni o bardzo wysokich standardach.

Wyróżnienie za realizację przedsięwzięcia: „Sport i rekreacja nad rzeką Drawą”
Gmina: Drawsko Pomorskie

Uzasadnienie:
Realizacja skateparku uzupełnia w znacznym stopniu zapotrzebowanie społeczności lokalnej Drawska Pomorskiego, w szczególności najmłodszej jej części, ale nie tylko, na wspólną przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjną.  Mimo, że teren w większości jest wybetonowany (wymóg technologiczny wynikający z podstawowej funkcji) to swoją ofertą odpowiada na wymagania młodych pokoleń i zapotrzebowanie na przestrzeń do rekreacji i ćwiczeń sportowych na rolkach, deskach, rowerach sportowych itp. Otoczenie skateparku to również dobre miejsce spacerowe dla rodziców z mniejszymi dziećmi w kontakcie z korzystającymi z placu starszymi podopiecznymi.

Zagospodarowany obszar dodatkowo został wyposażony w elementy małej architektury i nasadzenia niskiej zieleni. Po zmroku zyskuje na atrakcyjności i wyglądzie za sprawą oświetlenia nie tracąc przy tym na funkcjonalności. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w części nieużytkowanej wcześniej centralnej przestrzeni miasta przez co zyskało na dostępności i zdecydowanie ożywia ten fragment miasta wprowadzając do niego gwar zabaw i rywalizacji sportowej.

Przegląd zgłoszonych prac:

Zestawienie przedsięwzięć zgłoszonych do VIII edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Zachodniopomorskiego