Scroll to top

VIII spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE,
28 marca 2018 r. w Kamieniu Pomorskim

VIII spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było kolejnym, które odbyło się w formule warsztatowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin Wolin, Dziwnów, Międzyzdroje i Kamień Pomorski oraz reprezentanci Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Celem spotkania było omówienie wyników ankiet rozesłanych do interesariuszy projektu, dotyczących dwóch działań projektowych: stworzenia instytucji Koordynatora Transportowego oraz uruchomienia turystycznej linii autobusowej Bus Nadmorski. Przedstawiono też kolejne działania podejmowane w ramach projektu, w tym opracowanie analiz w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla obszaru czterech gmin nadmorskich oraz możliwości organizacji systemu transportowego Bus Nadmorski.

Spotkanie podzielono na dwie części – prezentacyjną i dyskusyjno-warsztatową. W części pierwszej zaprezentowano wybrane zadania priorytetowe (Koordynator Transportowy i Bus Nadmorski). Przedstawiciel Biura Szczecińskiego Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego przybliżył doświadczenia w kontekście budowania polityk transportowych na szczeblu ponadgminnym, korzyści płynące z wspólnego zarządzania transportem i wagę organizacji transportu publicznego w zapobieganiu wykluczeniom oraz podkreślił cel jakim jest ograniczenie liczby samochodów indywidualnych, szczególnie w czasie sezonu turystycznego. Przedstawiciel Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kontekście budowania „sieciowych produktów turystycznych” omówił potencjał i możliwości wykorzystania atrakcji turystycznych oraz perspektywy uruchomienia linii Bus Nadmorski, a także nakreślił możliwy schemat promocji.

W części drugiej spotkania wspólnie omówiono i przeanalizowano odpowiedzi ankietowe dotyczące możliwości realizacji dwóch wybranych działań priorytetowych. Zagadnienie uruchomienia Koordynatora Transportowego wywołało wiele pytań co do samej organizacji, zakresu obowiązków i podziału odpowiedzialności oraz poziomu zarządzania. W związku ze zleconą przez RBGPWZ analizą ustalono, iż dalsza dyskusja zostanie przełożona na maj 2018 r., kiedy to odbędzie się spotkanie robocze z wykonawcą analizy. W części poświęconej zagadnieniu Busa Nadmorskiego omówiono poszczególne (proponowane przez gminy) punkty na planowanej trasie, poruszono kwestie własności pojazdów i kwestie obowiązków związanych z zapleczem technicznym oraz ustalono konieczność wykonania szacunkowej wyceny przedsięwzięcia. Kolejne spotkanie warsztatowe zostało zapowiedziane na połowę maja.