Scroll to top

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęciu projektu Planu

Pragniemy poinformować o upublicznieniu obwieszczenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z przyjętymi dokumentami, rozpoczęciu konsultacji społecznych i wszczęciu postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, wynikającego z realizacji przyjętych dokumentów.

Załącznik:

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego – broszura informacyjna PL