Scroll to top

Konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu LAST MILE
w dniu 19 września 2018 r. w Szczecinie

Podsumowanie pierwszego etapu prac oraz prezentacja działań zaplanowanych do realizacji w kolejnych dwóch latach trwania projektu została zaprezentowana podczas Konferencji podsumowującej, która odbyła się 19 września 2018 r. w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie.

„LAST MILE – zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych” to międzynarodowy projekt, w którym obok regionów i instytucji z Austrii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga uczestniczy Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentujące nasz region. Jednym z celów projektu jest znalezienie odpowiednich, dopasowanych do uwarunkowań konkretnych regionów turystycznych rozwiązań do stosowania zrównoważonego i elastycznego transportu.

Uczestników projektu w szczególności interesuje problematyka „ostatniej mili”, a więc sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, miejsca wypoczynku czy też imprezy kulturalnej. Zakres projektu obejmuje również zagadnienia dostępności do ośrodków gminnych i usług publicznych dla mieszkańców małych miejscowości, szczególnie w obszarach o niewielkiej gęstości zaludnienia. We wskazanych przypadkach rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego regularnego transportu publicznego.

Podczas trwania I etapu projektu, na podstawie wykonanych analiz regionalnych, międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz opracowanych dokumentów eksperckich przygotowane zostały rekomendacje przeznaczone dla różnych szczebli zarządzania (od unijnego, poprzez krajowe i regionalne aż do lokalnego). Następnie wypracowane rekomendacje posłużyły do opracowania przez wszystkich partnerów projektu LAST MILE Regionalnych Planów Działań.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie opracowało Regionalny Plan Działań obejmujący swoim zakresem zarówno główny obszar realizacji projektu (Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz nadmorskie gminy turystyczne – Dziwnów, Wolin, Kamień Pomorski i Międzyzdroje), jak i adresujący część inicjatyw do obszaru całego województwa oraz do szczebla krajowego. Działania wskazane do realizacji w II etapie projektu LAST MILE obejmują m.in. prace na rzecz zmian w legislacji krajowej w celu usprawnienia organizacji transportu publicznego na obszarach wiejskich i turystycznych, wsparcie merytoryczne w procesie przygotowywania kolejnego Regionalnego Programu Operacyjnego, usprawnienie regionalnych polityk planowania czy opracowanie edukacyjnej gry planszowej promującej transport publiczny na obszarze metropolitalnym. Działania przewidziane do wdrożenia na obszarze turystycznych gmin nadmorskich związane są z powołaniem wspólnego Koordynatora Transportowego, odpowiedzialnego za organizację i rozwój wspólnej polityki transportowej oraz z uruchomieniem wspólnego elastycznego systemu transportowego – Bus Nadmorski.

Organizatorem Konferencji było Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli samorządów, organizatorów transportu publicznego, podmioty sektora turystycznego, organizacje i instytucje odpowiedzialne za polityki transportowe i turystyczne oraz reprezentantów środowiska akademickiego.

Projekt LAST MILE jest finansowany w ramach programu INTERREG EUROPA i opiera się na międzyregionalnej współpracy 7 partnerów z 6 krajów z całej Europy, obejmujących grupę około 50 regionalnych interesariuszy. Liderem projektu „LAST MILE” jest Agencja ds. Środowiska Austrii. Całkowity budżet projektu to 1 607 720 euro. Wartość dofinansowania ze środków INTERREG EUROPE wynosi 1 346 442 euro. Projekt rozpoczął się w kwietniu 2016 r.

Załączniki:

Regionalny Plan Działań Projektu LAST MILE

Regionalny Plan Działań określa inicjatywy dla rozwoju polityk regionalnych związanych ze zrównoważoną mobilnością. Opracowane działania posiadają różnorodny charakter i skierowane są na różne szczeble decyzyjne: od poziomu unijnego po krajowy, regionalny i lokalny.

 

Broszura podsumowująca I etap projektu LAST MILE

Broszura stanowi podsumowanie doświadczeń międzynarodowych oraz najważniejszych wniosków i rekomendacji z I fazy projektu. W przystępny sposób została przedstawiona problematyka projektu, opisano zdiagnozowane bariery oraz wskazano potencjalne działania i pomysły, które mogą wesprzeć rozwój elastycznych systemów transportowych.

 

Gra planszowa

Gra planszowa promująca ideę wspólnego obszaru turystycznego na obszarze gmin Wolin, Dziwnów, Kamień Pomorski i Międzyzdroje, tworzonego w oparciu o wspólny system transportowy – Bus Nadmorski.

 

Program konferencji

Konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu LAST MILE – zrównoważone mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych w dniu 19 września 2018.