Scroll to top

Regionalna konferencja podsumowująca projekt BEA‐APP
IV Spotkanie Dialogowe

Konferencja w dniu 27 września 2018 r. w Siemczynie poświęcona została tematyce odnawialnych źródeł energii oraz możliwości ich wykorzystania w skali makro – na obszarze CSF WZ oraz mikro – w obszarach przestrzeni publicznych. W szczególności poruszono kwestie związane z budowaniem wspólnej strategii energetycznej, energochłonnością zabudowy i przestrzeni, zarządzaniem przestrzenią publiczną w kontekście jej oświetlenia, jak również podnoszeniem świadomości energetycznej społeczności lokalnej. Podczas Konferencji zgromadzeni przedstawicie jednostek samorządów terytorialnych wchodzących w skład CSF WZ mieli możliwość rozmowy z ekspertami, biorącymi udział w procesie tworzenia głównych komponentów projektu BEA-APP.

Omówiono również konkretne rozwiązania wynikające z przeprowadzonych ekspertyz oraz rezultaty studenckich prac koncepcyjnych, polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych w Połczynie-Zdrój z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, opracowanych w ramach projektu pilotażowego.

Punktem centralnym konferencji było podpisanie dokumentu pt.: „Stanowisko w sprawie tworzenia i wspierania warunków sprzyjających rozwojowi lokalnej energetyki odnawialnej”, stanowiącego syntezę wniosków i rekomendacji wypracowanych podczas prac nad projektem z udziałem przedstawicieli samorządów CSF WZ oraz ekspertów zewnętrznych.

Załączniki:

Program spotkania

Stanowisko w sprawie tworzenia i wspierania warunków sprzyjających rozwojowi lokalnej energetyki odnawialnej