Scroll to top

Konferencja na temat Wspólnej Polsko-Niemieckiej Koncepcji Przyszłości w dniu 4 października 2018 r. w Berlinie

Pragniemy poinformować, że Niemieckie Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MiiR) oraz Wspólny Wydział Planowania Krajowego Berlina-Brandenburgii (GL) zorganizowały całodniową polsko-niemiecką konferencję w Berlinie w dniu 4 października 2018 r., której celem było lepsze zapoznanie regionów polsko-niemieckiego obszaru powiązań ze Wspólną Koncepcją Przyszłości.

Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 bazuje na doświadczeniach współpracy w dziedzinie rozwoju przestrzennego, prowadzonej w ramach Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej i nawiązuje do istniejących planów i koncepcji rozwoju przestrzennego. Konkretne wytyczne i założenia opracowane zostały w oparciu o wiedzę o najważniejszych wyzwaniach i szansach polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 pokazuje przede wszystkim potencjał i możliwości rozwoju obszaru powiązań – nie zawiera formalnych ustaleń planistycznych. Należy ją jednak rozumieć jako uzgodnione przez obie strony rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dla właściwych organów, instytucji i decydentów.

W trakcie konferencji przedstawiono założenia Konkursu na projekty flagowe Wspólnej Koncepcji Przyszłości (WKP 2030). Więcej informacji dostępnych jest na stronie Polsko-Niemieckiego Portalu Gospodarki Przestrzennej.