Scroll to top

X edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Informujemy, że z początkiem roku autorzy prac dyplomowych obronionych w roku 2018 mogą zgłaszać swoje prace do rywalizacji o tytuł najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim. Jest to już X edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu. Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określoną w regulaminie można składać do dnia 28 lutego 2019 r. w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszenia określa Regulamin Konkursu.

Załączniki:

Regulamin konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Edycja X – rok 2019

Plakat X edycji konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” – wersja pdf

Plakat X edycji konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” – wersja jpg