Scroll to top

Konferencja podsumowująca projekt BEA-APP “Energia odnawialna i planowanie przestrzenne: wyzwania
i perspektywy” w Rydze

Jak najlepiej zintegrować planowanie przestrzenne perspektywami regionalnej polityki energetycznej dla regionu Morza Bałtyckiego? Jakie są główne wyzwania, cele polityki i najnowsze osiągnięcia? Jakie metody zaangażowania interesariuszy oraz jakie systemy finansowania zwiększają akceptację społeczną dla instalacji energii odnawialnej?  Te i wiele innych pytań zostało omówionych podczas międzynarodowej konferencji „Energia odnawialna i planowanie przestrzenne: wyzwania i dalsze perspektywy”, która odbyła się w Rydze i Jełgawie na Łotwie, w dniach 29-30 stycznia 2019 r.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Bałtyckie Obszary Energii – Perspektywa Planistyczna” (BEA-APP – “Baltic Energy Areas – A Planning Perspective”), współfinansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, uznanego za sztandarowy projekt Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Ponad 70 ekspertów, przedstawicieli ministerstw, agencji energetycznych, gmin, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych stron z dziesięciu krajów regionu Morza Bałtyckiego, wzięło udział w konferencji, aby zapoznać się z głównymi rezultatami projektu BEA-APP oraz stworzyć sieć powiązań z innymi projektami i inicjatywami dotyczącymi energetyki odnawialnej oraz planowania przestrzennego.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy udali się do Jełgawy, gdzie odbywała się sesja wprowadzająca poświęcona regionalnym strategiom i koncepcjom łagodzenia zmian klimatycznych oraz inicjatywom opracowanym w projekcie BEA-APP. Uczestnicy odwiedzili również zakład „FORTUM Jelgava” – lokalną firmę zajmującą się produkcją energii. Jest to pierwsza duża elektrociepłownia na biomasę w kraju, zapewniająca około 85% ciepła niezbędnego do ogrzewania w Jełgawie.

Celem konferencji było umożliwienie uczestnikom zdobycia nowej wiedzy, uczestnictwa
w interaktywnych dyskusjach, wymiany opinii oraz stworzenia sieci powiązań z innymi przedstawicielami obszaru Morza Bałtyckiego, którzy zaangażowani są w transformację energetyczną regionu.

Załączniki:

Program konferencji PL

Program konferencji EN 

 

Raport z konferencji EN