Scroll to top

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych opublikowane

28 lutego 2019 roku zostało opublikowane rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych będące aktem wykonawczym do tzw ustawy krajobrazowej.

Rozporządzenie wprowadza podział Polski na krajobrazy, jako niewielkie jednostki przestrzenne, wraz z ich opisem. Dodatkowo wprowadza pojęcie krajobrazu priorytetowego, czyli krajobrazu szczególnie cennego dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe. To z kolei ma umożliwić wprowadzenie zasad ochrony i gospodarowania danym krajobrazem.

Audyt krajobrazowy i zalecenia z niego wynikające mają w sposób kompleksowy uzupełniać możliwości ochrony zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz walorów historycznych i estetycznych, wynikające z innych przepisów, np. z planów ochrony parków narodowych i parków krajobrazowych.

Załącznik:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych