Scroll to top

Szkolenie Elektromobilność w praktyce

W dniu 5 marca 2019 r. przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, którego celem było zapoznanie administracji lokalnej z konsekwencjami nowych przepisów prawnych, wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z powyższą ustawą jednostki samorządów terytorialnych zobligowane są min. do rozwoju infrastruktury pojazdów elektrycznych (odpowiedniej liczby punktów ładowania w ogólnodostępnych stacjach ładowania )oraz wdrażania pojazdów elektrycznych we flocie komunikacji miejskiej.

W ramach szkolenia szerokie grono ekspertów, praktyków i konsultantów branżowych przybliżyło zagadnienia związane z elektromobilnością oraz wyzwania i obowiązki jakie stoją przed samorządami w związku z nowymi przepisami prawnymi. Zaprezentowano przede wszystkim efektywne sposoby rozwoju floty pojazdów elektrycznych i planowania infrastruktury w oparciu o dostępne na rynku rozwiązania oraz aspekty praktyczne z zakresu technologii, przepisów prawnych i kwestii społecznych, z którymi spotykają się funkcjonujące na rynku podmioty. Ostatnim punktem szkolenia był instruktaż prowadzenia i ładowania pojazdu elektrycznego. Szkolenie pozwoliło również na wymianę doświadczeń, nawiązanie kontaktów z instytucjami i organizacjami związanymi z branżą oraz pozyskanie dostępu do zasobu informacji, danych, statystyk i analiz rynkowych.

Załącznik:

Przewodnik po ustawie o elektromobilności