Scroll to top

Rozstrzygnięcie konkursu na projekty flagowe „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030”

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej(MIiR) ogłosiło w październiku 2018 r. w Berlinie konkurs na projekty flagowe dotyczące „Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030“.

Konkurs dotyczył polsko-niemieckich projektów, które zawierają elementy rozwiązań w zakresie istotnych przestrzennie wyzwań i poświęcone są, w polsko-niemieckim obszarze powiązań, co najmniej jednemu z pięciu obszarów działania Wspólnej Koncepcji Przyszłości 2030:

I. Wykorzystanie zalet policentrycznej struktury osadniczej
II. Poprawa połączeń transportowych
III. Inwestowanie w ludzi
IV. Promowanie trwałego i zrównoważonego wzrostu
V. Zabezpieczanie podstaw dla wysokiej jakości życia

Oficjalne wyniki konkursu zostały udostępnione na stronie: https://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/projekty-i-dzialalnosci/wyniki-konkursu/. Konkurs zostanie uroczyście podsumowany w ramach polsko-niemieckiej konferencji nt. gospodarki przestrzennej, która odbędzie się 5 czerwca 2019 r. w Instytucie Polskim w Berlinie.

Zachęcamy ponadto do zapoznania się z propozycją projektu Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej pn.: „MODELOWY REGION ENERGII ODNAWIALNYCH WYSP UZNAM I WOLIN”, zgłoszonego w ramach aplikacji konkursowej (materiały w załączeniu).

Załączniki:

Aplikacja konkursowa – „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”

Założenia do aplikacji konkursowej – załącznik graficzny