Scroll to top

Udział w warsztacie Euroregionu Pomerania w Schwedt nad Odrą

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Schwedt nad Odrą przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie uczestniczyli w warsztatach tematycznych „Przyroda i środowisko” organizowanych w ramach prac nad nową strategią Euroregionu Pomerania.  Celem warsztatów było zdefiniowanie potrzeb współpracy i założeń przyszłej kooperacji w polsko-niemieckim obszarze.

W ramach referatu wprowadzającego w tematykę spotkania dyrektor RBGPWZ Leszek Jastrzębski wygłosił prezentację  na temat potencjału środowiska naturalnego województwa zachodniopomorskiego w kontekście możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań dla polityki przestrzennej.

Jak ma wyglądać przyroda i środowisko w Euroregionie Pomerania w roku 2050? Jakie czynniki rozwoju wpływają na środowisko pozytywnie a jakie negatywnie? Na jakich obszarach działania potrzebne są interwencje i jakie środki należy przedsięwziąć? Takie pytania postawili organizatorzy warsztatów, prosząc jednocześnie uczestników spotkania o wskazanie głównych celów strategicznych w różnych horyzontach czasowych, do 2030 i do 2050 roku w obszarach energii/ klimatu, ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej i turystyki szanującej walory przyrodnicze regionu.

Warsztaty „Przyroda i środowisko” są kolejnym z sześciu warsztatów tematycznych zaplanowanych przez stowarzyszenie Kommunalgemeinschaft Euroregion Pomerania e.V. oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach realizacji projektu „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania”.

Załącznik:

Prezentacja „Potencjał i wykorzystanie OZE w województwie zachodniopomorskim – wyzwania dla polityki przestrzennej” warsztaty tematyczne „Przyroda i środowisko” Schwedt nad Odrą, 3.04.2019 r.