Scroll to top

Wykład wprowadzający o Regionie Metropolitalnym Szczecina podczas 85. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców w Schwedt nad Odrą

Pod hasłem „Szczeciński Region Metropolitalny szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw z Polski i Niemiec” w dniu 9 kwietnia w Schwedt nad Odrą odbyła się konferencja poświęcona wyzwaniom związanym z transgranicznym rozwojem tego obszaru. Jak zapewniali organizatorzy (Euroregion Pomerania) forum ma się przyczynić do przełamania wciąż istniejących stereotypów i wskazania możliwości rozwoju Regionu Metropolitalnego Szczecina, z którego korzyści mogą czerpać obie strony. Spotkanie miało także na celu próbę odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej zorganizować  współpracę polsko-niemiecką, by wyjść poza teoretyczne koncepcje rozwoju tego obszaru.

W swoim wykładzie wprowadzającym na temat wizji, szans i wyzwań, Leszek Jastrzębski, p.o. Dyrektora Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, zapewniał że nie ma takiego drugiego przykładu jakim jest Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina.  Dominująca pozycja Szczecina jako miasta rdzeniowego, istotne uwarunkowania, położenie w zasięgu oddziaływania metropolii berlińskiej i skandynawskiej są okazją do odtworzenia naturalnych powiązań tego obszaru. Wypracowana kilka lat temu we współpracy z regionalnymi partnerami ze strony polskiej i niemieckiej Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina pozwoliła na wspólne określenie priorytetów dla całego obszaru. „Od tego czasu włożyliśmy wiele wysiłku żeby ten region zaczął być dostrzegany przez innych partnerów w Europie i był obecny w innych europejskich dokumentach. Takim przykładem jest Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań oraz udział Województwa Zachodniopomorskiego w budowie Europejskiej Sieci Monitoringu Obszarów Transgranicznych” – podkreślał Leszek Jastrzębski.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudziło także wystąpienie dr. Urlicha Vettera z Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Powiatu Pomorze-Przednie-Greifswald, który przekonywał, że Transgraniczny Region z prawie 1,5 mln mieszkańców jest jednym z najbardziej interesujących regionów w Europie. Statystyki pokazują, że dynamika rozwoju w niemieckich gminach  otaczających Szczecin jest porównywalna z poziomem zmian w obszarach metropolitalnych Hamburga czy Monachium. Natomiast w obu regionach metropolitalnych Szczecina i Berlina znajduje się prawie 200 szkół wyższych i instytucji naukowo-badawczych, które zatrudniają około 100 000 naukowców i badaczy i kształcą prawie 200 000 studentów. W opinii Dr Vettera daje to potencjał dla budowy inteligentnego regionu, który może być bardzo atrakcyjny dla już przepełnionego Berlina. Jak podkreślał Urlich  Vetter „Wpływ metropolii Szczecina i Berlina daje wielkie możliwości inwestowania, trzeba tylko pokazać branże przyszłości”.

Obecni na forum przedstawiciele Miasta Schwedt i Gartz przekonywali z kolei, że istotnym celem współpracy w ramach Transgranicznego Regionu powinna być nie tylko współpraca metropolii, ale dobre relacje z sąsiadującym otoczeniem – małymi miastami i wsiami. Kluczowa jest w tym przypadku lepsza współpraca sieciowa i skuteczna wymiana informacji. Aby zniwelować problem wyludniających się okolic Szczecina potrzebna jest dostosowana do potrzeb infrastruktura komunikacyjna i dobra oferta edukacyjna. Te warunki w opinii samorządów lokalnych skutecznie zabezpieczają potrzeby mieszkańców, którzy mogą korzystać z usług dużego miasta, ale jednocześnie cenią sobie komfort życia w mniejszych miastach i wsiach.

Forum zakończyło się dyskusją, w której wzięli udział Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin dr hab. Daniel Wacinkiewicz, Reiner Kneifel-Haverkamp z Ministerstwa Sprawiedliwości, Europy i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Bernd Schubert, Przedstawiciel Parlamentarnego Sekretarza Stanu ds. Pomorza Przedniego. Jak podkreślali wszyscy rozmówcy dla dalszego rozwoju Regionu Metropolitalnego Szczecina istotne jest żeby nadal pracować nad dobrymi praktykami i stale być w bieżącym kontakcie. Ważna jest umiejętność wspólnej diagnozy i wspólne zabieganie o rozwiązania istotne dla rozwoju całego regionu. Podkreślano, że dobra komunikacja jest niezbędna kiedy napotykamy na problemy. Wówczas dobrze jest mieć wypracowany określony mechanizm koordynacyjny, by inspirować rozwój Szczecna i jego otoczenia. Jak podkreślił Prezydent Wacinkiewicz „Celem jest stworzenie wspólnego organizmu, który mógłby jak najlepiej służyć mieszkańcom”.

Załączniki:

Program 85. Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców

Prezentacja „Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina – wizje i wyzwania planistyczne”