Scroll to top

Konferencja wiosenna Sieci METREX w Birmingham

W dniach 16-17 maja odbyła się w regionie metropolitalnym Birmingham kolejna konferencja Sieci Metrex (the Network of European Metropolitan Regions and Areas). Tematem było zapewnienie wzrostu gospodarczego w miastach i regionach z naciskiem na włączenie mieszkańców w procesy przekształceniowe. Birmingham i West Midlands doświadczyły dużych zmian w swoich strukturach zarządzania dzięki niedawnemu utworzeniu West Midlands Combined Authority (WMCA), czyli wspólnej administracji regionu metropolitalnego obejmującego prawie 4 mln mieszkańców. Mając do dyspozycji 18 samorządów lokalnych i cztery lokalne partnerstwa gospodarcze utworzenie nowej struktury pozwoliło podjąć się sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, mieszkalnictwem, transportem oraz stworzeniem zintegrowanego i atrakcyjnego regionu.

 

Konferencja zatytułowana „Tworzenie środowiska dla wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu” została zorganizowana wokół czterech tematów: partnerstwo miejsko-wiejskie, zatrudnienie i edukacja, dostępność oraz środowisko i zdrowie. Tematy te umożliwiły dogłębne poznanie podejścia i osiągnięć Wielkiego Birmingham i połączenia ich z innymi europejskimi doświadczeniami regionalnymi. Podczas konferencji swoje przykłady prezentowały także regiony metropolitalne Lyon, Mediolan, Lipsk, Frankfurt n. Menem.

 

Tradycją konferencji sieci Metrex jest nie tylko wymiana doświadczeń z innymi europejskimi członkami, ale również poznanie uwarunkowań lokalnych. Gospodarze zaproponowali m.in. przybliżenie założeń projektu Paradise / Arena (https://youtu.be/Wfo91rVMOp4), w którym w samym sercu miasta planują wybudować 10 nowych budynków, trzy place miejskie, 5500 nowych miejsc parkingowych i 4 nowe hotele. Miasto szacuje, że ten proces rewitalizacji przyniesie 12 tys. nowych miejsc pracy.

Poza Birmingham zorganizowano dwie wizyty studialne dla dwóch grup, które miały możliwość odwiedzić Wolverhampton i Coventry – miasta liczące ok. 250-300 tysięcy mieszkańców, tworzące wspólnie z miastem rdzeniowym obszar metropolitalny. Natomiast sama konferencja odbywała się w Fazeley Studios w poprzemysłowej dzielnicy Digbeth (digbeth.com), której historia sięga czasów średniowiecza. Dzięki bliskości rzeki osiedliło się tu wielu handlarzy, czyniąc z tego miejsca ważny ośrodek handlowy, znany już w 1156. Około 1643 roku charakter dzielnicy zmienił się na bardziej przemysłowy przyznając dzielnicy w 1791 roku tytuł „the first manufacturing town in the world”. Dziś dzielnica Digbeth zachowała częściowo charakter przemysłowy, ale w ostatnich latach rozwinęły się tam również przemysły kreatywne. Dzielnica zachowuje podobny układ i uwarunkowania co ulica Kolumba w Szczecinie i stanowi ciekawy przykład zagospodarowania specyficznej tkanki miejskiej.

Województwo Zachodniopomorskie jest członkiem organizacji METREX od 2011 roku i jest reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W skład struktury organizacji wchodzą: Walne Zgromadzenie, w którego skład wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia, Zarząd, składający się z Prezydenta, dwóch Wiceprezydentów oraz siedmiu Członków Zarządu oraz Sekretarz Generalny, wybierany przez Zarząd Stowarzyszenia.