Scroll to top

Catching-Up Regions na konferencji Polskiego Instytutu Ekonomicznego

W dniu 8 maja 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Nimbus (Aleje Jerozolimskie 98) w Warszawie eksperci Baku Światowego zaprezentowali częściowe wnioski z realizowanych działań na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w ramach konferencji „Rola transportu lokalnego w rozwoju regionalnym”. Konferencję zorganizował Polski Instytut Ekonomiczny wraz z Bankiem Światowym. W spotkaniu wzięli udział m.in. sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciele doradców TOR, ekspert Instytutu Sobieskiego oraz przedstawiciele samorządu.

Z tej okazji został też przygotowany i zaprezentowany krótki film prezentując zakres i tematykę prowadzonych działań, ilustrujący wyzwania z jakimi zmagają sie powiaty Centralnej Strefy Funkcjonalnej w zakresie dostępności transportowej.