Scroll to top

II spotkanie użytkowników QGIS

II spotkanie użytkowników QGIS

W dniach 25 – 26 czerwca 2019 r. przedstawiciele RBGPWZ w Szczecinie wzięli udział w II spotkaniu grupy użytkowników programu QGIS w Poznaniu.

Pierwszy dzień poświęcony został warsztatom tematycznym dotyczącym funkcji i metod pozyskiwania, zarządzania i obróbki danych w oprogramowaniu QGIS. Drugi dzień stanowiła konferencja przedstawiająca wykorzystanie oprogramowania w różnych branżach oraz odmiennych typach działalności (zarówno komercyjnych jak i publicznych).

Oprogramowanie QGIS jest dostępnym dla wszystkich systemem informacji geograficznej wydanym na powszechnej licencji publicznej (open source). Jest rozwijane jako projekt fundacji OSGeo (Open Source Geospatial Foundation). Polska Grupa tworzona jest przez i dla użytkowników QGIS w celu promowania wykorzystania programu, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie wykorzystuje od lat oprogramowanie QGIS równolegle z produktami komercyjnymi. W oparciu o to narzędzie wykonano już szereg analiz przestrzennych i map tematycznych zarówno na potrzeby aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa jak i podczas przygotowywania opracowań branżowych.