Scroll to top

Podpisanie Listów Intencyjnych ws uruchomienia pilotażowego „Transport na życzenie” w czterech powiatach

11 października 2019 roku w siedzibie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego burmistrzowie Międzyzdrojów, Golczewa i Wolina, a także starosta Powiatu Kamieńskiego podpisali listy intencyjne z deklaracją przystąpienia do pilotażowego projektu „Transport na życzenie”. Podobne listy intencyjne zostały też podpisane wcześniej z przedstawicielami gmin i powiatów Centralnej Strefy Funkcjonalnej naszego regionu.

Podpisanie Listów jest zwieńczeniem prac realizowanych w ramach III edycji projektu Catching-Up Regions trwających od czerwca 2018 r. do czerwca 2019 r., organizowanej przez Komisję Europejską przy współpracy z Bankiem Światowym oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Regionalnym koordynatorem prac jest Wydział Zarządzania Strategicznego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, natomiast RBGPWZ odpowiedzialne było m.in. za przygotowanie wkładu merytorycznego oraz opracowanie głównej problematyki projektu. W tym celu wykorzystano szereg doświadczeń i rekomendacji z realizowanego przez Biuro projektu „LAST MILE – Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mli w regionach turystycznych” dotyczącego analizy potencjału elastycznych systemów transportowych w tym wykorzystania systemów DRT (transportu na życzenie).

W ramach inicjatywy Catching-Up Regions zespół ekspertów Banku Światowego przeprowadził m.in. analizę istniejącego transportu publicznego na terenach wybranych powiatów oraz zidentyfikowali obszary które szczególnie zmagają się z problemem wykluczenia komunikacyjnego. W trakcie trwania projektu wytypowano sześć obszarów szczególnych, dla których przygotowano komplet odpowiadających im programów pilotażowych systemu DRT („transportu na życzenie”), aby wypełnić istniejące luki w dostępie do usług. Pilotażowy projekt ma umożliwić dojazd do kolei, poprawić dostępność do większych ośrodków oraz przywrócić usługi transportu autobusowego tam, gdzie regularne połączenia zostały zlikwidowane.

Równolegle rozpoczęto pracę drugim komponentem inicjatywy Catching-Up Regions, czyli systemem E-modułu będącym m.in. cyfrową mapą dostępnych usług transportowych. System ma skoordynować wydawanie zezwoleń na usługi transportowe oraz pozwoli na lepszą identyfikację obszarów deficytowych zmagających się z ograniczonym dostępem do usług transportu publicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną, oficjalną informacją prasową: http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/projekt-transport-na-zyczenie-ludzie-na-czekaja