Scroll to top

Wizyta szkoleniowa z Nadrenii-Westfali

Ponad dwudziestu przedstawicieli różnych branż i dziedzin postanowiło spędzić swój tygodniowy urlop szkoleniowy w Szczecinie i okolicach by zebrać doświadczenia z Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Organizatorem programu jest FORUM UNNA z Nadrenii-Westfalii w Niemczech, organizacja zajmująca się kształceniem ustawicznym. Urlop szkoleniowy przysługuje każdemu pracownikowi w Niemczech zatrudnionemu na czas nieokreślony niezależnie od wieku. Jest to płatny czas wolny (z reguły od 3 do 5 dni), który pracownik wykorzystuje na doszkalanie się i podnoszenie kwalifikacji według własnych preferencji.
Uczestnicy programu odwiedzili przy tej okazji również Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej. Padały pytania o region graniczny, jego tożsamość i przyszłość, Szczecińską Kolej Metropolitalną i politykę mobilności, kondycję przemysłu stoczniowego w Szczecinie i na Pomorzu. Wiele zainteresowania wzbudziła dyskusja dotycząca na temat Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina, która dotyczyła zarówno dzieła Lubinusa z XVII wieku, inicjatyw takich jak Partnerstwo Odry oraz Wizja 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Uczestników interesowały trendy rozwoju szczecińskiego obszaru metropolitalnego, pytali o motywację migracji Szczecinian do przygranicznych powiatów niemieckich, o dobre przykłady współpracy w obszarze gospodarki przestrzennej.