Scroll to top

Wizyta szkoleniowa z Kilonii

Kolejna wizyta w naszym regionie w ramach urlopu szkoleniowego niemieckich pracowników. Pod hasłem „Euroregion POMERANIA i Region Metropolitalny Szczecina – potencjały niemiecko-polskiej współpracy w północnym obszarze przygranicznym” miało miejsce szereg spotkań dotyczących transgranicznego rozwoju metropolii szczecińskiej. Organizatorem spotkania była Akademia Europejska Pomorza Przedniego z Waren. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia ściślejszej współpracy słabych strukturalnie regionów Pomorza Przedniego z polskimi gminami i szansy jakiej upatrują w związku z bliskością Szczecina i lepszym połączeniem z Polską. Od czasu reformy administracyjnej w 2011 r. część Meklemburgii wchodzi w skład Euroregionu POMERANIA i może korzystać z zalet współpracy transgranicznej. Jednocześnie dla strony polskiej pojawiają się ciekawe nowe aspekty, partnerzy i możliwości współpracy. Uczestnicy tygodniowego seminarium spotkali się z przedstawicielami różnych instytucji w Szczecinie, Löcknitz, Waren i Anklam. Spotkanie z przedstawicielem Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej odbyło się w Centrum Dialogu Przełomy i dotyczyło wyzwań związanych z rozwojem Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.

Załącznik:

Program seminarium