Scroll to top

"Dom Kota" nagrodzony, a "Ptasi Zakątek" wyróżniony przez Marszałka Województwa

„Dom Kota” nagrodzony za najlepszy obiekt użyteczności publicznej, a „Ptasi Zakątek” wyróżniony w tegorocznym konkursie o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego. W dniu 30 października 2019 r.,  w miejscach inwestycji odbyło się wręczenie nagród.

W tym roku wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego odbywało się w miejscach realizacji inwestycji. Ostatnie dwa spotkania odbyły się: przy pomoście „Ptasi Zakątek” pomiędzy ulicami Tura i Tarpanowej o godzinie 12.00. i przy „Domu Kota” w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1 o godz. 12.45. Będzie to okazja do wręczenia  nagroda nagrody honorowej (tablicy) w kategorii najlepszy obiekt użyteczności publicznej dla partnerskiego przedsięwzięcia czterech gmin, medali dla projektanta i wykonawcy. W tej edycji konkursu po raz pierwszy komisja miała okazję przyznać nagrodę w kategorii najlepszy obiekt użyteczności publicznej.

 „Dom Kota”, jest pierwszym tego typu oddzielnym obiektem w Polsce przy schronisku dla bezdomnych zwierząt i  powstał z inicjatywy czterech gmin: Dobra, Kołbaskowo, Police i Nowe Warpno. Zaplanowany jest w sposób umożliwiający odwiedzającym możliwość obserwacji przebywających w nim zwierząt i przeznaczony dla 80 zwierząt. Nagrodę wręczył Tomasz Sobieraj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Teresie Dera – Wójt Gminy Dobra, Małgorzacie Schwarz – Wójt Gminy Kołbaskowo, Władysławowi Diakunowi – Burmistrzowi Polic, Jarosławowi Burba – Burmistrzowi Nowego Warpna  oraz Andrzejowi Bednarkowi – Staroście Polickiemu za dofinansowanie wyposażenia obiektu.  Nagrodę odebrał również Tomasz Kuriański z Pracowni Projektowej ATK za projekt obiektu.

Wyróżniony „Ptasi   Zakątek” to wyjątkowe miejsce w gminie Dobra, w którym można z pomostu z tarasem widokowym obserwować piękno otaczającej przyrody i bytujących na obszarze użytku ekologicznego ptaków.  Użytek zamieszkuje około 50 gatunków ptaków, z których aż 44 podlegają ochronie, a także 9 gatunków płazów i 2 – gadów. Wyróżnienie w postaci statuetki odebrała Teresa Dera –Wójt Gminy Dobra. Autorka projektu Agnieszka Cofta- Maćkowiak otrzymała medal,  przedstawiciel firmy Piotr Baliński Projekt odebrał dyplom za udział w współtworzeniu przedsięwzięcia oraz Kazimierz Palacz z LIK-BUD Sp. Jawna medal za realizację w terenie.

Konkurs o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Zachodniopomorskiego organizowany jest przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego już po raz trzeci. Jego głównym celem jest budowa wizerunku województwa jako regionu aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji oraz wspieranie i promocja dobrych praktyk.