Scroll to top

Konferencja wiosenna Sieci METREX – edycja wirtualna

Wiosenna konferencja Sieci Europejskich Obszarów i Regionów Metropolitalnych odbyła się 1 lipca br. w Lizbonie i była transmitowana on-line do wszystkich członków sieci w całej UE. W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników, a tematem dyskusji były nowe rozwiązania zrównoważonego rozwoju terytorialnego, m.in. w obszarze adaptacji do zmian klimatu oraz zapewnienia dostępu do transportu publicznego. Drugi dzień konferencji został poświęcony omówieniu zagadnień konferencji jesiennej, która odbędzie się w październiku w Lyonie i będzie dotyczyła roli jaką odrywają instytucje i struktury zarządzania w obszarach metropolitalnych.

Województwo Zachodniopomorskie jest członkiem organizacji METREX od 2011 roku i jest reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. W skład struktury organizacji wchodzą: Walne Zgromadzenie, w którego skład wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia, Zarząd, składający się z Prezydenta, dwóch Wiceprezydentów oraz siedmiu Członków Zarządu oraz Sekretarz Generalny, wybierany przez Zarząd Stowarzyszenia.

Załącznik:

Conference programme METREX Lisbon 1st of July 2020