Scroll to top

Pomorze Zachodnie – Modelowy Zielony Region - Prezentacja stanu energetyki odnawialnej podczas polsko – niemieckiej konferencji „Zrównoważona gospodarka w Euroregionie Pomerania”, która odbyła się w Szczecinie w dniach 25-26.08.2020 r.

Północna Izba Gospodarcza była organizatorem dwudniowej konferencji pn. „Zrównoważona Gospodarka w Euroregionie Pomerania”, która odbyła się w Szczecinie w dniach 25 i 26 sierpnia 2020 r.

Podczas konferencji prezentowane były zagadnienia z zakresu produkcji i wykorzystania OZE, technologii energetycznych i ekologii. Swoje wystąpienia mieli polscy i niemieccy przedstawiciele m.in. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, przedsiębiorców i instytucji. W trakcie obrad zostało podpisane międzynarodowe porozumienie, którego efektem będzie konferencja energetyczna, zaplanowana na dzień 1 października 2020 r. w Szczecinie.

Podsumowaniem konferencji była wizyta w wielofunkcyjnym budynku Posejdon, będącym przykładem nowoczesnego zrównoważonego budownictwa. Budynek posiada certyfikat BREEAM International New Constructions 2016 potwierdzający zastosowanie proekologicznych rozwiązań i niskich kosztów jego eksploatacji. Należą do nich m.in. gruntowe pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, system retencyjny i rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, windy z systemem odzyskiwania energii oraz 150 m2 „zielonej” ściany zewnętrznej, na której posadzono 6 500 roślin. Więcej informacji na stronie inwestycji: https://posejdoncenter.pl/budynek.

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej WZ miało okazję zaprezentować podczas konferencji wyniki prowadzonego przez jednostkę monitoringu odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim. W prezentacji „Pomorze Zachodnie – Modelowy Zielony Region – w kontekście wykorzystania OZE” przedstawione zostały wybrane informacje zawarte w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego oraz w „Karcie charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej i ciepła – stan na 31.03.2020 r.” poszerzone o dane nt.  realizacji inwestycji OZE w ostatnim kwartale. RBGPWZ dzięki współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki, operatorami sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o. o. i Energa-Operator S.A. oraz Głównym Urzędem Statystycznym aktualizuje na bieżąco przestrzenną bazę instalacji OZE w województwie publikując cyklicznie najważniejsze informacje tzw. „karty charakterystyki energetycznej”.

W najbliższych latach duży nacisk będzie położony na ograniczenie szkodliwych emisji sektora ciepłowniczego, co generuje potrzebę zbudowania pogłębionej bazy danych przestrzennych dla źródeł ciepła w regionie. RBGPWZ podejmuje działania w tym zakresie, a jednym z pierwszych etapów będzie budowa lokalnej bazy danych w ramach rozpoczynanego właśnie projektu pn. „Modelowy region energii odnawialnych wysp Uznam i Wolin”.

Zachęcamy do śledzenia publikacji zamieszczanych na naszej stronie www.rbgp.pl dotyczących monitoringu OZE.

Załącznik:

Prezentacja „Pomorze Zachodnie – modelowy zielony region – w kontekście wykorzystania OZE”