Scroll to top

Turystyka w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina

W dniu 2 września br. w Urzędzie Miasta w Świnoujściu odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu „INT179” na temat monitoringu danych, m.in. w dziedzinie turystyki. Jednym z partnerów stowarzyszonych projektu jest  Gmina Świnoujście. Tematem spotkania było przygotowanie regionalnych warsztatów „Turystyka” mających na celu zdiagnozowanie zapotrzebowania na dane pomocne w planowaniu rozwoju i bieżącym zarządzaniu miasta, również w kontekście transgranicznego oddziaływania. Dla gmin turystycznych, takich jak Świnoujście, model badania ruchu turystycznego jest narzędziem diagnozowania wielkości, sezonowości i struktury ruchu turystycznego, określając kim jest turysta odwiedzający region i jak często do niego powraca. Informacje te mogą posłużyć do ulepszenia oferty turystycznej, pokazania zasięgu geograficznego ruchu turystycznego, miejsc koncentracji w regionie, motywów wyboru regionu jako miejsca destynacji turystycznej, oszacowania przychodów z działalności turystycznej i okołoturystycznej oraz przygotowania przestrzeni dla potrzeb ruchu turystycznego (zagospodarowanie turystyczne, kadry obsługi turystycznej, oferty edukacyjne i kształcenie zawodowe). Na mocy ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych prezydent miasta prowadzi także ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, (tzw. niekategoryzowanych) niebędących obiektami hotelarskimi (innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi [campingi], domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska) oraz pól biwakowych na terenie gminy.

Badania ruchu turystycznego prowadzone przez Województwo Zachodniopomorskie czy organizacje turystyczne pokazują, że baza i ruch noclegowy jest już dość dobrze zbadany. Obszar, który nadal wymaga wiele uwagi to zatrudnienie w sektorze turystyki oraz dokładniejsze szacowanie liczby gości odwiedzających region, w tym tzw. turystów jednodniowych. Potrzebom turystyki transgranicznej będą poświęcone polsko-niemieckie warsztaty regionalne projektu INT 179 Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina, które odbędą się w dniu 15 października br. w Świnoujściu. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska.

Ponadto w ramach harmonizacji i publikacji danych istotnych dla ukierunkowania rozwoju Regionu Metropolitalnego Szczecina zaplanowane zostało jeszcze 5 regionalnych warsztatów tematycznych poświęconych wybranym obszarom tematycznym: zakres monitoringu RMS (delimitacja), transport regionalny i mobilność, inteligentny rozwój w regionie i branże przyszłości oraz partnerstwo miejsko-wiejskie. Pierwszy z nich dotyczący transportu regionalnego i mobilności odbędzie się 10 września 2020 r. w Szczecinie w budynku Floating Arena, przy ul. Wąskiej  16.