Scroll to top

Transport i mobilność w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina

W dniu 10 września br. w Szczecinie odbyły się warsztaty regionalne projektu „INT 179 Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina” poświęcone obszarowi tematycznemu Transport regionalny i mobilność. Jak zaznaczył we wstępie Leszek Jastrzębski, Dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, lider INT 179 jednym z celów realizacji projektu jest rozwinięcie zapisów Koncepcji rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina opracowanej w 2015 roku.

W myśl idei „rozwoju opartego na dowodach” działania w projekcie mają pomóc w uzyskaniu lepszego dostępu do rzetelnych informacji – dziś utrudnionego poprzez różne krajowe systemy pozyskiwania, przetwarzania i publikacji danych, a także barierę językową. Efektem współpracy w projekcie będzie metodyka zharmonizowania danych poprzedzona badaniem potrzeb, oparta na budowie sojuszy oraz spójnej i czytelnej wizualizacji przetwarzanych informacji.

Jak podkreślił w wykładzie wprowadzającym do warsztatów dr Michał Wolański, gromadzenie ogromnej ilości danych bez uzasadnienia potrzeb będzie jedynie „bezużyteczną mądrością”. Zbieranie danych ma sens jeśli w przyszłości będzie to służyć realnym, mądrym decyzjom i efektywnym działaniom. Polska i Niemcy jako kraje UE stoją przed podobnymi wyzwaniami takimi jak cele klimatyczne, zrównoważona mobilność, budowa jednolitego konkurencyjnego rynku czy starzenie się społeczeństwa. Naszym wspólnym problemem jest często nieżyciowe prawo, niechęć do zmian, brak stosownej delegacji i regulacji prawnej oraz różne kultury organizacyjne.

Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina potrzebuje zharmonizowanych danych, by zszywać granicę zintegrowaną ofertą transportu publicznego, który, jeśli jest odpowiednio dostosowany i dostępny dla mieszkańców regionu zapewnia wygodę, poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Aby to zapewnić przewoźnicy muszą mieć odpowiednie wsparcie władz publicznych, a decydenci przepływ informacji zwrotnej. Zrozumienie czego potrzebują klienci i użytkownicy pozwala diagnozować jakich danych potrzebujemy do podejmowania poszczególnych decyzji, np. gdzie lokalizować nowe połączenie, jak zapewnić odpowiednią liczbę połączeń.

Organizatorem polsko-niemieckich warsztatów było Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Szczecina – partner projektu INT 179. W swojej prezentacji Dyrektor Biura SSOM Roman Walaszkowski odniósł się do wielu projektów inwestycyjnych na obszarze metropolitalnym, mających poprawić komfort podróżowania i przemieszczania się mieszkańców regionu, w tym budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i perspektyw jej rozwoju, wdrożenia nowych systemów zrównoważonej mobilności indywidualnej, rozbudowy sieci ścieżek rowerowych oraz realizacji centrów przesiadkowych, a także modernizacji toru wodnego i Odrzańskiej Drogi Wodnej. Dyrektor Walaszkowski odniósł się również do kwestii poszukiwania i rozwijania formuły współpracy transgranicznej, wskazując m.in. na formułę EUWT.

Część warsztatowa prowadzona pod kierunkiem Mateusza Zaremby (Ekspert ds. innowacyjnych metod pozyskiwania danych, Trener) oraz Artura Ratuszyńskiego została podzielona na dwa panele, podczas których uczestnicy określili swoje spostrzeżenia, potrzeby, aspiracje wobec transgranicznego transportu publicznego i mobilności w kontekście „planowania” (rozwój strategiczny, przestrzenny) i „codzienności” (bieżące funkcjonowanie).

Wyniki warsztatów regionalnych zostaną zaprezentowane jako stan wyjściowy na konferencji inauguracyjnej projektu, która odbędzie się 18 listopada 2020 roku w Szczecinie.

Projekt INT 179 Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska.