Scroll to top

Prezentacja projektu MoRE na polsko-niemieckiej konferencji energetycznej „Europejski Zielony Ład i skutki dla regionu metropolitalnego Szczecina”

W dniu 1 października 2020 roku odbyła konferencja pt.: „„Europejski Zielony Ład i skutki dla regionu metropolitalnego Szczecina” współorganizowana przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie oraz partnerów niemieckich. Głównym przesłaniem konferencji było przybliżenie uczestnikom możliwości jakie niesie ze sobą wprowadzenie planu działań na rzecz zrównoważonej gospodarki UE pn. Europejski Zielony Ład oraz konsekwencji jakie może on spowodować dla gospodarki i społeczeństwa Euroregionu Pomerania.

Celem konferencji było rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców dobrych praktyk z zakresu ekonomii, ekologii i energetyki. Podjęta tematyka nawiązywała do przyjętych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej przepisów unijnych dotyczących reformy europejskiej polityki energetycznej wdrażania nowych wymogów Zielonego Ładu.

Jedno z wystąpień poświęcone było założeniom projektu MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”.  Prezentację wygłosili dr inż. arch Karolina Kurtz-Orecka oraz dr inż. Wojciech Tuchowski, reprezentujący partnera projektu – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Podczas wystąpienia przybliżono uczestnikom zakładane cele i rezultaty projektu, a także omówiono zakres planowanych badań terenowych takich jak badanie energochłonności zabudowy, badanie zanieczyszczenia powietrza, analiza potencjału energetycznego wód czy rozpoznanie zapotrzebowania na stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Idea projektu MoRE nawiązuje do rezultatów projektu pn „Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina” w ramach, którego zdefiniowano obszar działania: Region modelowy energii odnawialnych.

Załączniki:

Program warsztatów ESPON_Metropolitan and cross-border functionality