Scroll to top

Ruszyła XII edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” – Przyjmowanie Zgłoszeń!!

Informujemy, że autorzy prac dyplomowych obronionych w roku 2020 mogą zgłaszać swoje prace do rywalizacji o tytuł najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim.

Jest to już XII edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, oraz architektura krajobrazu o znaczeniu ponadlokalnym. Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określoną w Regulaminie Konkursu można przesyłać  do dnia 30 czerwca 2020 r. na adres Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  Szczegółowe zasady przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszenia określa Regulamin Konkursu. Wyniki konkursu poznamy w październiku br. podczas uroczystości wręczenia nagród.

Załączniki:

Regulamin konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Edycja XII – rok 2021

Formularz zgłoszeniowy

Plakat XII edycji konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim” – wersja pdf